HÅLLBARA SKIVOR TILL BYGGET

 • 2
 • 1
 • blad
 • miljo-svart
 • blad3
 • blad2
 • blad3
 • blad2
 • blad3
 • blad
 • blad3

HÅLLBART FRÅN SKOG TILL HEM

För oss är hållbarhet ett brett begrepp som handlar om ansvar och innefattar miljö, hälsa, kvalitet, ekonomi och sociala aspekter i hela värdekedjan från skog till hem.

SKOGEN

Vid varje inköp försäkrar vi oss om att allt trä i våra skivor kommer från ansvarsfullt hållbart skogsbruk. Vi är stolta över att mer än 99 % av vår volym av träbaserade skivor levereras med spårbarhetscertifiering för hållbara skogsbruk.

TILLVERKNINGEN

Vi ställer höga krav på våra producenter, både när det gäller kvalitet och hållbarhet. Vår Code of conduct ligger till grund för alla våra samarbeten. Vem som helst får inte bli materialleverantör till oss, våra uppsatta hållbarhetskriterier måste uppfyllas. På så vis bidrar vi till ett giftfritt, ansvarsfullt och hållbart byggande.

 • sparbarhet3
 • skivor

TRANSPORTERNA

En stor del av våra byggskivor kommer med båt. Tidigare angjorde båtarna Stockholm hamn för vidare transport hit till Rosersberg med bil, men nu har vi omdirigerat båttransporterna till Gävle hamn istället, varifrån skivorna transporteras med tåg hit. Resultatet är grönare transporter och en mer effektiv hantering.
 • cont

BOA LOGISTIKCENTER

Vi försöker på alla sätt att hållbarhetsanpassa vår verksamhet. Våra egna lokaler drivs till 100% av förnyelsebar energi i form av vattenkraft. Dessutom använder vi eltruckar på lagret sedan flera år tillbaka, och arbetar ständigt för att minimera vårt avfall.

Våra kunder finns över hela landet och därför lägger vi stor vikt vid att samordna och effektivisera våra transporter. Numera går t ex de flesta av våra långväga transporter till Norrland med tåg i stället för lastbil.

BYGGHANDELN

Våra kunniga skivcoacher hjälper och utbildar medarbetarna i bygghandeln att göra smarta skivval för varje bygge, ur ett ergonomiskt, ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Optimala produktval i alla lägen, lär vi ut i vår egen skivskola BOA Constructor. För bygghandelns personal har vi också tagit fram en grundläggande e-learningkurs om vårt sortiment.

Medvetna materialval

Innehållet i våra byggskivor är bedömt mot högt uppsatta kriterier och finns registrerat i erkända miljödatabaser för att förenkla för kunderna att göra hållbara materialval. Vårt eget piktogram, Miljömärkning, betyder att produkten finns med i en eller flera av branschens miljödatabaser: BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen. För dig som planerar Svanenmärkta projekt erbjuder vi även listade produkter i Svanens byggportal.

HANTVERKARNA

Vårt hållbarhetstänk inkluderar givetvis även hantverkarna. Därför har vi tex drivit utvecklingen mot mer ergonomiska alternativ av skivor.

Lätthanterade skivor

Skivorna har blivit lättare och mer lättmonterade, arbetsmomenten färre och monteringstiden kortare.
 • miljo-svart-vit

HEMMA

Skivorna har ju sedan ett liv på plats, hemma eller på en arbetsplats. Där måste de vara hälsosamma att leva med. De får inte avge några skadliga eller främmande ämnen, varken nu eller i framtiden. Att råvaran i skivorna kommer från certifierat hållbart skogsbruk bidrar även det till värdet. Våra skivor ska helt enkelt bidra till en bättre boendemiljö.

ÅTERVINNINGEN

Hållbarhet inkluderar produktens hela livscykel, även återvinningen när skivan plockas ner från sitt ursprungliga ändamål. Därför strävar vi också efter en hög återvinnings- och återanvändningsgrad på våra skivor. Vi vet exakt vad som finns i skivorna och det gör efteranvändningen enklare och skivorna kan vara en del i den cirkulära processen.

Vilhelm Broman Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig

Jörgen Sågman VD/Produktchef

LEDANDE LEVERANTÖR AV BYGGSKIVOR

BOA är en av Sveriges ledande skivleverantörer och går i spetsen för hållbarhetsfrågor. Vi innehar flera olika hållbarhets- och kvalitetscertifieringar som stärker vårt arbete att hålla en hög nivå och ständigt bli bättre inom området. Vi har inte mindre än 600 olika byggskivor att välja mellan från vårt lager och de kommer från

världens alla hörn. Med detta följer naturligtvis ett stort ansvar. Inte minst när det kommer till hållbarhet. Vi är experter på att hitta duktiga samarbetspartners i hela världen som passar in i våra värderingar. Vi levererar med stolthet hållbara byggskivor till Sveriges byggindustrier och har gjort det i över 75 år.

Vilhelm Broman Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig

Jörgen Sågman VD/Produktchef

LEDANDE LEVERANTÖR AV BYGGSKIVOR

BOA är en av Sveriges ledande skivleverantörer och går i spetsen för hållbarhetsfrågor. Vi innehar flera olika hållbarhets- och kvalitetscertifieringar som stärker vårt arbete att hålla en hög nivå och ständigt bli bättre inom området. Vi har inte mindre än 600 olika byggskivor 

att välja mellan från vårt lager och de kommer från världens alla hörn. Med detta följer naturligtvis ett stort ansvar. Inte minst när det kommer till hållbarhet. Vi är experter på att hitta duktiga samarbetspartners i hela världen som passar in i våra värderingar. Vi levererar med stolthet hållbara byggskivor till Sveriges byggindustrier och har gjort det i över 75 år. 

01 08

KONTAKTUPPGIFTER

Bo Andrén AB, Järngatan 19, Box 4018, SE-195 04 Rosersberg.
+46 (0) 771-62 30 00  info@boandren.se www.boandren.se